PASLAUGOS

Buhalterinės paslaugos:

• finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas,
• apskaitos politikos parinkimas ir suderinimas su klientu,
• pirkimų ir pardavimų registravimas,
• banko ir kasos dokumentų registravimas,
• ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas,
• trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje,
• avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas,
• apskaitos registrų sudarymas.

Finansinės atskaitomybės auditas

Teisinės paslaugos:

• konsultuojame įmonių steigimo ir registravimo klausimais,
• padedame įregistruoti naujai steigiamą įmonę,
• įmonių bankroto procedūros ir įmonių likvidavimas.

Konsultacijų teikimas mokestinės pakraipos klausimais